Finn rørlegger til

Bilde av baderom som er halvveis revet og knuste fliser

Bygge nytt bad

Å bygge nytt bad er en svært omfattende prosess. Unngå de største fallgruvene, og sikre deg dyktige fagfolk når du skal bygge baderommet.

Bilde av Siglinde Lunde

Siglinde Lunde

Sist oppdatert: 02.07.2020 11:59

Dette kan en rørlegger hjelpe deg med:

Skifte ut vannledninger og avløp ved oppussing av badet

Legge rør for nye boliger

Armatur i sanitæranlegg (rørledninger for forbruksvann, private og offentlige) og i vannbårne varmeanlegg

Montere andre typer anlegg. f.eks. sprinkler-, gass-, isvanns- og trykkluftanlegg

Utføre servicearbeid, f.eks. fikse feil med avløp

Få innlagt vann på hytta

Bytte ut varmtvannstanken

Bytte ut gammel oljefyr

Avløpskontroll av bolig

Pris på nytt bad

Mange som snakker om nytt bad, mener totalrenovering av det gamle badet. Når man bygger et nytt bad i et nybygg eller et rom hvor det ikke har vært baderom tidligere, må man regne med at prisen på badet er noe høyere enn ved totalrenovering. Prisen vil avhenge av størrelse på badet og standarden man velger, men anslagsvis vil et nytt bad koste mellom 250.000 og 350.000 kroner.

Les også: Totalrenovering og oppussing av badet

Hvordan bygge bad

Bygging av bad er et av de mest krevende og dyre oppussingsprosjektene man kan gjøre. Heldigvis skal et skikkelig bad holde i mange år, og de færreste trenger å gjøre dette altfor mange ganger i løpet av livet. Du kan selv gjøre en del grep for å holde kostnadene nede, og unngå de største fallgruvene.

Skal du bygge bad i et rom hvor det ikke har vært bad før eller i et nybygg, er det mange hensyn å ta. Først må du som regel søke byggetillatelse, og da må du ha klart for deg hvor badet skal stå og hvordan det skal utformes. Skal badet skal stå opp mot nærhet til vann og avløp? Må du gjennom bærevegger eller kan veggene stå? Kanskje trenger du en interiørarkitekt til å hjelpe deg i denne prosessen.

Les også: 6 enkle tips for billig oppussing av badet

Tenk nøye gjennom hvilke behov du har, både i dag, men også på lang sikt. Badekar, vaskemaskin, tørketrommel og dusjkabinett bør vurderes opp mot ulike løsninger og alternativer.

Mange vil trenge hjelp i denne fasen, og da kan det være greit å konsultere med en fagperson. Inviter en rørlegger på befaring, så får du hjelp og veiledning til hvordan du best kan løse dine baderomsdilemmaer.

Innhent tilbud fra rørleggere

Husk kontrakt

Sett alltid opp en kontrakt over alt arbeidet som skal utføres. Gjøres endringer underveis, skal dette også kontraktsføres. For å være på den sikre siden kan det være lurt å bruke en standardkontrakt, og disse finner du på forbrukerrådets sider.

Les også: Slik velger du riktig rørlegger

Kontraktene er laget i samarbeid med Standard Norge, Forbrukerrådet, Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS og Norsk Teknologi.

Bygge nytt bad, er det søknadspliktig?

I utgangspunktet er ikke bygging og renovering av våtrom og bad søknadspliktig, men det er noen unntak:

  • Endringer i bærende konstruksjoner: Man flytter, river eller gjør andre endringer i takstoler, bærende veggelementer eller bærevegger.
  • Endringer som medfører at man bryter en branncelle.
  • Bruksendring av rom er søknadspliktig. Bygger man bad i rom som ikke er godkjent for varig opphold må man søke om tillatelse.

Dersom du omfattes av noen av tilfellene nevnt over må du søke byggetillatelse. Du må regne med at det minimum tar 3 uker å behandle søknaden. Du bør undersøke om du kan søke selv, eller om en entreprenør eller annen fagperson må søke for deg.

Hvis prosjektet ditt er søknadspliktig kan du verken rive gammelt eller bygge nytt før søknaden er innvilget. Du kan lese mer om byggesaksbehandling her.

Ha dokumentasjonen i orden

Både når du bygger nytt bad og totalrenoverer er det veldig viktig at alt av nødvendig dokumentasjon er på plass. Dersom en skade eller ulykke oppstår som følge av feil på badet, vil dette kunne ramme avtalen du har med forsikringsselskapet og gå ut over erstatningsretten. Ta derfor vare på alt av søknader, tillatelser, kontrakter, og kvitteringer i forbindelse med oppussingen/byggingen.

Les også: Alt du må vite om membran

Dersom du skal selge boligen din på et senere tidspunkt, vil mangelfull dokumentasjon på oppussing av badet kunne redusere salgsprisen på boligen. Ved salg skal en takstperson gå gjennom eiendommen og gi en vurdering av rom og tilstand, også kalt en tilstandsrapport. Grad 0 er feilfritt, 1 betyr normal slitasje, grad 2 betyr sterk slitasje og 3 betyr at dette straks må utbedres.

Ved mangel på dokumentasjon, vil selv et nytt bad automatisk få tilstandsgrad 2.

Dersom du gjør innkjøp til badet selv, må du ta vare på alt av kvitteringer og papirer som følger med.

Les også: Hva er våtromsnormen?

FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon er rett og slett en bruksanvisning til badet, og den skal inneholde informasjon om hvilke leverandører som er brukt, hvilke materialer som er hvor, hvordan badet skal brukes, vedlikeholdes og rengjøres. Hensikten er at badet skal få lengst mulig levetid. Har du denne dokumentasjonen på plass, vil forsikringssaker eller erstatningssaker kunne gå langt enklere og raskere for seg. Du kan lese mer om FDV-dokumentasjon her.

Unngå vanlige feil på bad og våtrom

Noen ting kan du selv være påpasselig med for å forebygger skader på våtrommene. Det viktigste grepet du kan gjøre, er å bruke skikkelige fagfolk til å utføre jobben. Da sikrer du deg også juridisk om du er påpasselig med seriøse firmaer og kontrakter.

Innhent tilbud fra rørleggere

1) Sluk

En svært vanlig årsak til klager og skader er feil på sluket og montering av dette. Dersom det ikke er gjort riktig vil det lettere kunne oppstå utette områder mellom membran og gulv, hvor fuktskader kan oppstå. Er badet gammelt kan du forebygge fuktskade ved å jevnlig rense sluket slik at det ikke blir tett og flommer over. Er det nytt bør du få en takstperson til å vurdere skaden og kontakte dem som utførte arbeidet og kreve erstatning.

2) Helling på gulvet

For effektiv opptørking av vannet på badet, skal hele gulvet helle mot sluket. Ved dusj/badekar skal hellingen være 7–20 mm per meter mot sluket. I resten av baderommet skal hellingen være 5–10 mm per meter mot sluket. Er badet nytt, men mangler riktig helling bør du også her kreve erstatning, da dette ikke kan rettes opp.

3) Røropplegg

På bad skal kun rør til toalett, sluk og avløp gå gjennom gulvet. Er skaden skjedd, kan man ikke gjøre så mye med det, derfor er det viktig at fagpersoner gjør det riktig fra begynnelsen.

4) Ventilasjon

Dersom badet ikke blir godt utluftet etter dusjing, bading, klesvask og annen vannbruk, kan det oppstå fuktskader på badet. I tillegg til ventilasjon kan man selv også sørge for å lufte godt ut, og passe på at det er luft mellom døren og terskelen slik at fuktig luft alltid siver ut.

5) Membran

Dersom bygget beveger seg av ulike årsaker, kan det føre til at membranen får sprekker og derfor vil bli utett. Dette skjer i større grad på gamle bad og i eldre hus, særlig der det er mye treverk. En annen vanlig feil er at membran ikke blir montert bak vegghengt toalett.

6) Arbeid på fuktig betong

Dersom den som renoverer badet har det travelt, kan det få store konsekvenser. Både vinyl og gipsplater som legges på fuktig betong vil bli skadet av dette, og fuktskadene spres.