Finn rørlegger til

Rørlegger med god garanti kan spare deg store summer.

Garanti på rørleggerarbeid

Hva gjør du dersom rørleggeren har gjort en feil? Finn ut hva som er forskjellen på garanti og reklamasjonsrett, samt hvordan du klager.

Bilde av Helene Øie Esparza

Helene Øie Esparza

Sist oppdatert: 24.02.2021 12:50

En garanti kan spare deg for massevis av penger hvis rørleggerarbeidet viser seg å føre til feil. Har du garantibevis, vil rørleggeren kanskje måtte rette opp i feilen uten at du må betale for det.

Det er imidlertid tre ting som må innfris for at du skal slippe regningen:

  • Garantien må gjelde for den type feil du opplever.
  • Feilen må oppstå før garantiperioden er utløpt.
  • Feilen må skyldes for dårlig rørleggerarbeid, ikke brukerfeil.

Les også: Slik velger du rett rørlegger.

Hva som defineres som «brukerfeil», hvilke type feil garantien gjelder for og hvor lang garantitiden er, varierer ut fra vilkårene i garantien rørleggeren din gir.

Vi råder deg derfor til å undersøke vilkårene nøye før du velger rørlegger. Det kan være store forskjeller mellom de ulike.

Garanti vs. reklamasjonsrett

Du har alltid en lovbestemt reklamasjonsrett på 5 år for rørleggerarbeid, mens en garanti skal gi deg enda bedre rettigheter enn den vanlige reklamasjonsretten.

For eksempel gir noen rørleggere opptil 10 års garanti for at badet ditt skal holde tett. Ofte kan du også klage på flere typer feil med en garanti enn ved reklamasjon.

Les også: Membran – den usynlige helten på badet.

Hvis rørleggeren mener feilen ikke går på garantien, kan du altså fremdeles ha rett til å klage på grunn av reklamasjonsretten.

Slik klager du på rørleggeren

Er du ikke fornøyd med rørleggerarbeidet, kan du følge fremgangsmåten nedenfor:

1. Har du egentlig grunn til å klage?

Det er ikke alltid rørleggeren har skylden. Det kan for eksempel være bruken din i etterkant av arbeidet som har ført til problemet du opplever nå.

Du må ta regningen dersom feilen skyldes noe du har gjort, også hvis det er skjedd et uhell. I så tilfelle bør du undersøke om forsikringen din dekker utgiftene.

2. Send skriftlig klage til rørleggeren

Hvis du mener feilen er rørleggers ansvar, må du klage til rørleggeren. Dette bør være en skriftlig klage. Husk å legge ved kvitteringer og eventuelt garantibevis.

Du bør sende skriftlig klage med en gang du oppdager feilen. Dersom du venter «urimelig» lenge med å klage – selv om du klager innenfor tidsfristen for garantien eller reklamasjonsretten – kan du i verste fall miste retten til å klage.

3. Ordner rørleggeren opp?

Når klagen er sendt, må du vente på svar fra rørleggeren og håpe at hen ordner opp i feilen.

Forbrukerrådet opplyser om at «Håndverkeren har både en rett og en plikt til å rette feilen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg. Rettingen skal skje for håndverkerens regning.»

Utover retting av feilen kan du ha rett til å holde tilbake betaling, kreve prisavslag, si opp avtalen uten å betale rørleggeren og kreve erstatning for økonomisk tap. Du kan lese mer detaljert informasjon om disse alternativene på Forbrukerrådets hjemmesider.

4. Ta saken til Forbrukerrådet eller klagenemnda

Hvis rørleggeren ikke svarer deg, eller dere ikke kommer til enighet og du ikke har fått det du mener du har krav på, kan du ta saken videre til Forbrukerrådet for mekling, eller til én av følgende klagenemnder:

  1. Hvis klagen din gjelder rørleggerarbeid i eksisterende bolig, er det Håndverkerklagenemnda du skal klage til for å løse opp i konflikten mellom dere.
  2. Hvis klagen din gjelder rørleggerarbeid ved oppføring av ny bolig, er det Boligtvistnemnda du skal ta saken til.

Kilder

Forbrukerrådet 1 / Forbrukerrådet 2 / Håndverkerklagenemnda / Boligtvistnemnda