Finn rørlegger til

Nytt bad trenger FDV-dokumentasjon fra rørlegger. Foto: Ethen Esparza

Be om FDV-dokumentasjon fra rørleggeren

Etter rørleggeren har vært hos deg bør du få FDV-dokumentasjon på arbeidet som er utført, men hva innebærer det for deg?

Bilde av Helene Øie Esparza

Helene Øie Esparza

Sist oppdatert: 24.02.2021 12:51
Innhold

Hva er FDV-dokumentasjon?

FDV-dokumentasjon er kort sagt lovpålagt dokumentasjon for arbeid utført på nye og gamle bygg, samt beskrivelse av hvordan produktene i bygget skal brukes og vedlikeholdes.

Etter byggteknisk forskrift TEK17 § 4-1 har du krav på FDV-dokumentasjon for rørleggerarbeid utført på våtrom. Våtrom er definert som alle rom med vanntilførsel og sluk i gulvet.

Les også: Hva er våtromsnormen?

FDV er forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold. DDV (dokumentasjon, drift og vedlikehold) er et annet navn for denne typen dokumentasjon.

Hva bør FDV-dokumentasjonen inneholde?

TEK17-forskriften gir ikke helt klare beskrivelser av nøyaktig hva slags dokumentasjon rørleggeren skal gi deg, men ifølge Fagrådet for våtrom bør den inneholde:

  • Stedsangivelse: Våtrommets plassering. (Gårdsnr/Bruksnr, leilighetsnr, etasje).
  • Engasjerte firmaer: Oversikt med kontaktinformasjon.
  • Utførte arbeider: Kortfattet beskrivelse av disse.
  • Drift/daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
  • Vedlikehold: Oversikt – hva krever vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte. For eksempel hvordan rense sluket.
  • Produktoversikt: Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører/produsenter av disse. For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør eller produsent av disse varene.
  • Dokumentasjon i tiltaket: Offentlige dokumenter v/søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, ev. rapporter, sjekklister, teknisk brosjyremateriell.

Hvorfor trenger jeg FDV-dokumentasjon?

De vedtatte endringene i avhendingsloven, som trer i kraft i løpet av 2020, gjør boligselger i større grad ansvarlig for å dokumentere arbeid utført i boligen. Dokumentasjon fra håndverkere bør derfor alltid samles inn og lagres i etterkant av en jobb.

Les også: Hva bør en rørlegger gjøre, og hva kan du gjøre selv?

På den måten får både kjøper og selger bedre oversikt og større trygghet, og det vil forhåpentligvis gi færre konflikter i forbindelse med boligsalg.

fdv-dkoumentasjon vaskerom Foto: Ethen Esparza
Et rom med vaskemaskin er ikke definert som et våtrom hvis det ikke har sluk på gulvet. Kun våtrom gir deg krav på FDV-dokumentasjon.

Kan jeg få FDV for andre rom enn våtrom?

Rørleggere er kun pålagt å gi deg FDV-dokumentasjon for arbeid på våtrom – det vil si rom med vanntilførsel og sluk i gulvet.

Rørleggerarbeid utført andre steder enn våtrom er ikke underlagt noen form for forskrift, og rørleggeren er derfor ikke pålagt å gi deg samme type dokumentasjon. Du bør likevel be om å få dokumentasjon tilsvarende FDV for all slags rørleggerarbeid.

Rørleggere som er serviceinnstilte bør ikke ha problemer med å overlevere denne dokumentasjonen til deg. Du må imidlertid belage deg på å betale ekstra for dokumentasjonen.

Må jeg innhente dokumentasjonen selv?

Noen ganger får du automatisk dokumentasjon når rørleggeren har vært på besøk, men ofte må du innhente FDV-dokumentasjonen selv.

Det kan være litt ekstra jobb, men med rett dokumentasjon i hånda vil du takke deg selv når du en gang skal selge boligen, eller hvis det oppstår et problem i forbindelse med rørleggerjobben som er utført.

Les også: Garanti, reklamasjon og klage på rørlegger

Kan jeg lagre dokumentasjonen digitalt?

Et godt alternativ til fysisk dokumentasjon er å lagre alt digitalt i Boligmappa. Dokumentene som ligger her blir overført til neste eier når du selger boligen din.

Her kan du automatisk få alle dokumenter fra rørlegger og andre håndverkere du har brukt, såframt du godkjenner opplasting til mappa fra dem. Du kan også laste opp egne dokumenter du har liggende.

Kan jeg få samsvarserklæring fra rørlegger?

Nei, det finnes ikke samsvarserklæring for rørleggere.

En samsvarserklæring er noe elektrikere er pålagt å levere til deg etter utført arbeid, som inneholder en beskrivelse av hva som er gjort, hvem som har utført det og bekreftelse på at jobben er utført forskriftsmessig. Rørleggere bruker fdv- eller ddv-dokumentasjon i stedet for samsvarserklæring.

Kilder

Byggtjeneste / Boligmappa / Huseiernes Landsforbund